Turkiyede etnik dağılım

Turkiyede etnik dağılım

Turkiyede etnik dağılım
 
Türkiye'de hangi alt kimlikten ne kadar insan var?
 
1995 ile 2000 yılları arasında MGK nın emri ile 3 üniversitenin öğretim üyelerinin yaptığı kamu oyundan saklanan etnik grupların ve mezheplerin dağılımı raporu....
 
         Erciyes Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesinin öğretim görevlilerinin katılımı ile 68 ili dolaşıp tek tek köy ve mahallelere kadar bireylerin teker teker hangi kökenden, mezhepten ve tarikattan olduğunun tespiti yapılmıştır. 60 il tamamıyla bitirilmiş, diğer 8 ilde ise nüfus sirkülasyonu sebebiyle ve projenin aniden durması yüzünden çalışma % 65 lerde kalmıştır.
 
         Araştırmanın bir diğer amacı ise Türkiye'nin etnik ve mezhepsel dağılımının tespitiyle dış güçlerce yapılacak provakosyanları tespit etmekmiş.
 
         İŞTE SONUÇLARI AÇIKLANMAYAN ARAŞTIRMAYA GÖRE TÜRKİYE'DE HANGİ KÖKENDE NE KADAR İNSANIN VAR OLDUĞU.
 
TÜRKLER
 
         Türkmen, Yörük, Tatar, Tahtacı, Terekeme, Karaçay, Azeri gibi Türk soyundan gelen gruplar ve artık tamamen Türkleşmiş geldikleri kökenle ilgileri kalmamış olanlar 50 milyon civarı. Ayrıca diğer etnik gruplar içinde sayılan, ancak Türkleşme sürecinde olanlarda dahil edildiğinde bu sayı 55 milyona çıkıyor.
 
KÜRTLER
 
         Sayıları 3 milyon civarında olan, ancak kimilerince ayrı bir halk kabul edilen Zazalarda kürt nüfusuna dahil edildiğinde sayı 12milyon600bin' e çıkıyor. Ancak bu sayının 2,5 milyonunun ciddi derecede Türkleşme sürecinde olduğu ve bazı yerlerde Kürtlüğünü dahi kabul etmediği çok net biliniyor.
 
GÜRCÜLER
 
         Ağırlıklı olarak Ordu Artvin Samsun ve Marmara bölgesindeki illerde bulunuyorlar. Nüfusları 870bin civarında. Karadenizdeki birkaç ildeki Gürcüleri saymazsak diğerleri Gürcüce'yi unutmuş durumdalar. Ancak son yıllarda Gürcüstan'ın kurulmasıyla Gürcülüğe yönelik bir ilgi artışı olmuş.
 
BOŞNAKLAR
 
Ağırlıklı olarak Adapazarı İzmir Manisa İstanbul da yaşıyorlar. Nüfusları 1milyon700bin civarında.
 
ÇERKEZLER
 
         Değişik illerde yaşayan bu topluluğun da sayısı 2milyon160bin civarında. Çerkezlerin 1,5 milyondan fazlası Çerkezce'yi unutmuşlar.
 
ARAPLAR
 
İstanbul Siirt Şırnak Mardin Diyarbakır Şanlıurfa Hatay ve Adana illerinde olmak üzere toplam 870bin civarında.
 
ARNAVUTLAR
 
         Toplam nüfusları 1milyon300bin. 500bin kadarının yoğun bir Türkleşme süreci sonunda Arnavutluk'la hiçbir ilgisi kalmamış. Geri kalan kısımda ise çok çok canlı bir "Arnavut şuuru"var.
 
LAZLAR
 
         Bütün Doğu Karadenizlilerin Laz sanılması yanlışından dolayı kalabalık sanılan Lazların gerçek sayısı 80 bin civarında. Çünkü bir Kafkas halkı olan ve Lazca adlı bir dil konuşan gerçek Lazlar Rize ve Artvin'in birkaç köyünde ve göç ettikleri birkaç Marmara şehrinde yaşıyorlar.
 
HEMŞİNLER
 
         Lazlar gibi Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde yaşarlar. 13 bin civarındalar.
 
POMAKLAR
 
         Kimine göre Türk kimine göre ise Slav ırkından olan Pomaklar 600bin civarındalar ve tamamıyla Türkleşmiş durumdalar.
 
DİĞERLERİ
 
         Çingeneler : 700 bin civarı.
         Ermeniler : 60 bin
         Rumlar : 15 bin
         Yahudiler : 20 bin
         Ayrıca çok az sayıda Süryaniler.
 
ALEVİLER
 
5 ile 25 milyon kiş olduğunu söyleyen Aleviler ise  8 milyon750bin civarındalar. Avrupadaki 1 milyon Alevi ile araştırmanın tamamlanmadığı illerde dahil edilirse Türkiye'de 10 milyon Alevi var. Buna göre Türkiye nufusunu %85 i Sünni.
 
Rapordaki Bir Diğer Sonuç
 
         Türk nüfusu son 15 yıldır artmadığı gibi son 5 yıldır azalıyor. Buna karşılık Kürtler her yıl %2,5 artıyor. Türkiye'nin şu anki nüfus artışını kürtlerden kaynaklı olduğu biliniyor. Boşnaklar her yıl binde 12 Türkler binde 8 Arnavutlar binde 5 azalıyorlar. Buna karşılık Türkleşme oranının en fazla Kürtlerde olduğu; onları Boşnakların, Çerkezlerin ve Arnavutların takip ettiği bir gerçek. Güneydoğudan göç eden Araplarda da yoğun bir Türkleşme hızı görülüyor.
 
ABD lilere göre Kürtleri Daha Az
 
ABD de bulunan "Languages of the World" kuruluşundan P.A Andrews tarafından yapılan araştırmada 2004 yılına göre
Türkler: 60milyon347bin                            
Kürtler :  5milyon852bin                       
Zazalar :  371bin                          
Lazlar   :  14bin                                          
Diğer Halklarsa 700bin kişiden ibaret.
 
ABliler ise Türkleri Azınlık Göstermişti…
 
AB komisyon görüşmelerinde çok ciddi olarak ortaya atılan kimi rakamlara göreyse Türkiye nüfusunun 44 milyonu değişik etnik gruplardan oluşuyor. Bu raporda Türklerin sayısı 28 milyonla sınırlı.
 
•         Prof.Dr.Şaban Kuzgun başkanlığında yapılan bu araştırma hocamızın 2000 yılında ani ve meçhul bir trafik kazası sonucu vefatıyla ve diğer öğretim görevlilerinin de ilginç bir  biçimde projeden uzaklaşmak istemeleriyle aniden durduruldu.? ????????? ????????? ?????
  acaba niye:((

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !