1924 yılından itibaren "memleketten vatan"a gelmeye başlayan müb

1924 yılından itibaren "memleketten vatan"a gelmeye başlayan mübadiller, cumhuriyetimizin ilk yıllarında "muhacirin cemiyeti" ile makedonya ve şarki makedonya cemiyetlerinin birleşerek oluşturduğu "mübadele cemiyeti"nde örgütlenmişlerdi.

İlerleyen yıllarda yerel olarak hemşehri dernekleri niteliğinde örgütlenmiş olsalarda "mübadil bilincinin" olmadığı bu dernekler ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak ve mübadeleyi bilimsel bir biçinde irdeleme vizyonundan yoksundu.

Bu eksikliği giderecek ilk adım 77 yıl sonra atıldı. 30 Ocak 2000 tarihinde bir araya gelen bir avuç mübadil çocuğu "Lozan Mübadilleri Vakfı Girişimi" adı altında yola çıktı ve çok değil bir yıl sonra "Lozan Mübadilleri Vakfı"nı (LMV) kurdu. 77 yıllık boşluğu dolduracak çalışmalara başlandı.

Kuşkusuz LMV'nin yaptıklarını sıralamak burada mümkün değil ama yapılanlar mübadil kamuoyundan o kadar olumlu tepkiler aldıki "bizde varız" diyenleri bir çatı altında toplamak için başka bir organizasyona ihtiyaç duyuldu: "Lozan Mübadilleri Derneği"(LMD) Kuruldu.

LMV ve LMD'nin etkinlikleri on yıllardır sessiz duran onlarca mübadil beldesini harekete geçirdi, LMV'nin çalışma ilkeleri doğrultusunda faliyet gösteren onlarca dernek kuruldu.

Ortaya çıkan onlarca dernek arasında eşgüdümü sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla 5 Aralık 2009 tarihinde Samsun'da imzalanan bir protokolle "TÜRKİYE MÜBADİLLER PLATFORMU" kuruldu.

Facebook bünyesinde kurduğumuz "Mübadil Çocukları Platformu" isimli bu grupla TMP bünyesinde örgütlü olan dernek üyeleri arasında bir iletişim ağı yaratmak ve şu anda hiç bir çatı altında yer almayan mübadil çocuklarını gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak istiyoruz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !